artguide

Beijing / Cao Chang Di

artguide
 • Wednesday, July 30th 2014

 • White Space Beijing 空白空间|北京

  No.255 Caochangdi, Airport Service Road, ChaoYang District  / +861084562054 / whitespace-beijing.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

  JIAN CE , SHI ZHIYING JIAN CE | PROJECTION AND SHI ZHIYING | DUST AS LIGHT

  Jun 14 - Jul 30, 2014

  NO.255 CAOCHANGDI,AIRPORT SERVICE ROAD,CHAOYANG DISTRICT,BEIJING, 100015   Tel:+86 10 84562054
 • Monday, September 15th 2014

 • Pékin Fine Arts | Beijing 艺门画廊

  No. 241 Cao Chang Di Village, Cui Ge Zhuang, Chaoyang District|朝阳区草场地村241号  / +861051273220 / pekinfinearts.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

  Liu Zheng / 刘铮 Selfie / 自拍

  Jul 12 - Sep 15, 2014