Get Adobe Flash player
play

Ravi Shankar at the Monterey Pop Festival, June 1967.

1967

Ravi Shankar at the Monterey Pop Festival, June 1967.