artguide

Beijing

artguide
 • There are no openings scheduled for this date.

 • Galleries

 • 01100001

  C3, Red No.1, Caochangdi, Chaoyang District  / +861051273204 / 01100001.com
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • Amy Li Gallery 艾米李画廊

  No.54 Caochangdi, Chaoyang District  / +861064340616 / amyligallery.com
  Tue - Sun 10am to 5:30pm

  Wang Yefu Wang Yefu

  Feb 17 - Mar 19, 2017

 • Arrow Factory 箭厂空间

  38 Jianchang Hutong / arrowfactory.org.cn
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • Asia Art Center | Beijing 亞洲藝術中心

  No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 798 Art Dist  / +861059789709 / www.asiaartcenter.org
  Tue - Sun 10am to 6:30pm

 • Aura Gallery | Beijing 亦安画廊

  A1-5 Qikeshu Creative ParkNo.55 Banjieta Road, Chaoyang District  / +861059789280 / www.aura-art.com
  Sat 10am to 6pm

  Roger Ballen The Theatre of Apparitions

  Feb 18 - Mar 19, 2017

 • Aye Gallery 也云画廊

  Room 601, Unit 3, Yong He Garden, Yard 3, Dong Bin He RoadAn Ding Men  / +861084221726 / www.ayegallery.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Beijing Art Now Gallery 北京现在画廊

  Building E, Red Yard No.1 Cao Chang Di, Cui Ge Zhuang, Chaoyang District  / +861051273292 / www.beijingartnow.com
  Tue - Sun 12pm to 6pm

 • Beijing Commune 北京公社

  798 Art Zone, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861084562862 / beijingcommune.com
  Tue - Sat 10am to 6pm

 • Beijing Tokyo Art Projects (BTAP) 东京艺术工程

  Ceramics Third Street, 798 Art zone E02, 4 Jiu Xian Qiao Rd, Chaoyang DIstrict  / +861084573245 / tokyo-gallery.com
  Tue - Sun 10am to 5pm

 • Between Art Lab | Beijing

  Huantie, No.1 5th Ring, Dongba Town Xibeimen Village  / +861084200042 / www.betweenartlab.com

 • Boers-Li Gallery 博而励画廊

  No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, D-06, 798 Art Zone  / +861064322620 / boersligallery.com

  Chen Shaoxiong Chen Shaoxiong

  Oct 29, 2016 - Feb 26, 2017

 • C-Space

  Red No.1, Caochangdi Chaoyang District, Building F  / +861051273248 / c-spacebeijing.com
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • Chambers Fine Art | Beijing 前波画廊

  Red No.1-D, Caochangdi  / +861051273298 / chambersfineart.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Galleria Continua | Beijing 北京常青画廊

  Dashanzi Art District 798 #8503, 2 Jiuxianqiao Road  / +861059789505 / galleriacontinua.com
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • de Sarthe Gallery | Beijing 德萨北京

  328-d Caochangdi, Chaoyang District  / +85221678896 / desarthe.com
  Tue - Sun 10:30am to 6:30pm

  Liang Ban Landscape Browser

  Dec 10, 2016 - Feb 26, 2017

  de Sarthe Gallery invites you to join us for Liang Ban’s first solo exhibition “Landscape Browser” opening reception on 9th December.
 • Ginkgo Space 今格空间

  #65, 798 Art District, No.4 Jiuxianqiao Road., Chaoyang District, Ginkgo Space  / +861065533536 / ginkgospace.cn
  Tue - Sat 10am to 6pm

 • Hadrien de Montferrand Gallery

  798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu, Chaoyang District  / +8613911651353 / hdemontferrand.com
  Tue - Sat 10:30am to 6:30am

  Dong Dawei

  Jan 14 - Mar 4, 2017

 • Hive Center for Contemporary Art 蜂巢当代艺术中心

  E06, 798 Art District  / +861059789531 / www.hiveart.cn
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Hunsand Space

  No.211 Caochangdi, Airport Service Road, Chaoyang District, A8  / +861053317400 / www.hunsand.com

 • Ink Studio 墨斋

  Red No. 1-B1, Caochangdi, Chaoyang District  / +861051273143 / http://www.inkstudio.com.cn
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Intelligentsia Gallery 智先画廊

  Dongwang Hutong #11  / +8618310754745 / intelligentsiagallery.com

 • KWM Art Center 金杜艺术中心

  No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District, 201, Tower East, World Financial Center  / +861085878001 / www.kwm-artcenter.com
  10am to 6pm daily

  Li Xinjian, Ren Hang Beauty Without Beards

  Jan 19 - Mar 2, 2017

 • Linda Gallery | Beijing 林大艺术中心

  797 Street, No.2 Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District  / +861059789565 / www.lindagallery.com/Linda_Gallery/Home.html
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Long March Space 长征空间

  798 Art Zone, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789768 / www.longmarchspace.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Magician Space 魔金石空间

  798 Art Zone, 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789635 / magician-space.com
  Tue - Sun 10:30am to 6:30pm

  Trevor Yeung The Darkroom That Is Not Dark

  Dec 17, 2016 - Feb 26, 2017

 • Mo Cube 魔方

  No.2 Jiuxianqiao Road, 706 North 2nd Road, Chaoyang District  / +861059789376 / morainspace.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • MOUart 妙有艺术

  No.2, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Zone B, 798 Originality Square  / +861057626056 / mouart.com
  Tue - Sun 10:30am to 6:30pm

  Zhang Jiaxing GOOD BODY GOOD FEELING

  Jan 15 - Feb 22, 2017

 • Mountain Art Foundation + Frank Lin Art Center 北京林正艺术空间

  No. 2 Jiu Xian Qiao Rd, 797 Rd.  / +861059789558 / mountainart.com.cn
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • N3 Gallery

  North 3rd Street 798 Art District, Jiuxianqiao Road Chaoyang District,, No.B08-1  / +861000000000 / N/A

  Xia Xiaowan, Mao Yan, Ma Ke Three Man Exhibition

  Dec 29, 2016 - Mar 20, 2017

 • ON/gallery

  B-5, Yi Shu Gong Chang Lu, Songzhuang, Tong Zhou Qu, Beijing  / +8613810012292 / http://www.on-gallery.com/
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • PACE Beijing 佩斯北京

  798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789781 / pacegallery.com/beijing
  Tue - Sat 10am to 6pm

 • Parkview Green Art Gallery & Exhibition Hall 芳草地画廊 展览馆

  No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District  / +861065005511 / parkviewgreen.com/eng/art
  1:30pm to 7pm daily

 • Pékin Fine Arts | Beijing 北京艺门画廊

  No. 241 Cao Chang Di Village, Cui Ge Zhuang, Chaoyang District|朝阳区草场地村241号  / +861051273220 / pekinfinearts.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • PIFO Gallery 偏锋新艺术空间

  No.2 Jiuxianqiao Rd, Chaoyang District, B-11  / +861059789562 / www.pifo.cn
  Tue - Sun 10am to 6pm

  Liliane Tomasko Liliane Tomasko: Feeling Folding

  Jan 12 - Feb 26, 2017

  PIFO Gallery is proud to present the first exhibition in China of Liliane Tomasko - Liliane Tomasko: Feeling Folding.
 • Platform China | Beijing 站台中国当代艺术机构

  D07 798 Main 2nd Street, 798 Art Dist, No. 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861057626068 / www.platformchina.org
  Tue - Sun 11am to 6pm

  Song Yuanyuan Downstage, Upstaged

  Dec 17, 2016 - Feb 26, 2017

 • ShanghART | Beijing 香格纳北京

  261 Cao Chang Di, Old Airport Road, Chaoyang District  / +861064323202 / shanghartgallery.com
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • Soka Art Center | Beijing 索卡艺术中心

  798 Art Zone, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059784808 / soka-art.com
  Tue - Sun 10am to 6:30pm

 • Space Station 空间站

  798 Art Zone, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789671 / space-station-art.com

 • Star Gallery 星空间画廊

  C5 Qikeshu Creative Park, No.55 Banjieta Road, Chaoyang District  / +861064189591 / www.stargallery.cn
  Mon - Fri 12pm to 6pm

 • TABULA RASA GALLERY

  706 North 3rd Street, No.2 Jiuxianqiao Road 798 Art Zone, 中国北京市朝阳区酒仙桥路2号院798艺术区706北三街  / +861057626353 / www.gallerytabularasa.com
  Tue - Sun 10:30am to 6pm

  anusman Ignoramus 文畫盲

  Jan 7 - Mar 8, 2017

 • Taikang Space 泰康空间

  Red No.1-B2, Caochangdi, CuigezhuangChaoyang District, Chaoyang District  / +861051273130 / taikangspace.com
  Tue - Sat 10:30am to 5:30pm, Tue - Sat 10:30am to 5:30pm

  Hu Wei, Lin Jiayue, Liu Guoqiang, Ren Ri, Shen Xin, Ce Zhenhao... Toward the Emergence of Resistance

  Dec 30, 2016 - Mar 4, 2017

  This exhibition is a group exhibition co-curated by four young curators Yuan Fuca, Miao Zijin, Jo Wei and Yao Mengxi.
 • Tang Contemporary Art | Beijing 当代唐人艺术中心

  Gate No. 2, 798 Factory, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789610 / www.tangcontemporary.com
  Tue - Sun 11am to 6:30pm

  Cai Lei Échelle des Plans

  Dec 10, 2016 - Feb 28, 2017

 • Telescope 望远镜

  10 Caochangdi  / +861064337031 / telescope-beijing.com
  Thu - Sun 11am to 6pm

  Bu Yunjun JPG

  Dec 9, 2016 - Feb 26, 2017

 • Galerie Urs Meile | Beijing 麦勒画廊

  104, Caochangdi Cun, Cui Gezhuang Xiang  / +861064333393 / galerieursmeile.com
  Tue - Sun 11am to 6:30pm

  Zhou Siwei Beautify Home

  Mar 11 - Apr 5, 2017

  Exhibition Venue: Antenna Space 202, Building 17, No.50 Moganshan Rd., Shanghai, Co-presented by Galerie Urs Meile & Antenna
 • White Space Beijing 空白空间

  No.255 Caochangdi, Airport Service Road, Chaoyang District  / +861084562054 / whitespace-beijing.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

  He Xiangyu

  Feb 18 - Mar 30, 2017

 • Gallery Yang 杨画廊

  Middle 2nd Street, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789491 / galleryyang.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Museums

 • Beijing Minsheng Art Museum 北京民生现代美术馆

  9 Jiuxianqiao North Road / www.minshengartcompetition.cn/
  Tue - Sun 10am to 5pm

 • Beijing Culture and Art Center 北京人文艺术中心

  No.3 Wudaoying Hutong  / +8618618180646 / bcac.org.cn/
  Tue - Sun 10am to 8pm

 • CAFA Art Museum 中央美术学院美术馆

  No.8 Hua Jia Di Nan Street, Chaoyang District  / +861064771575 / www.cafamuseum.org
  Tue - Sun 9:30am to 5:30pm

 • Faurschou Foundation | Beijing 林冠艺术基金会

  798 Art Zone, No. 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861059789316 / faurschou.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Inside-Out Art Museum 中间美术馆

  Xingshikou Rd, Haidian District  / +861062730230 / www.ioam.org.cn
  Wed - Sun 10am to 6pm

 • M WOODS 木木美术馆

  D-06, 798 Art Zone, No. 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +86 10 83123450 / mwoods.org
  Tue - Sun 11am to 6pm

  Cristof Yvoré

  Mar 4 - Jun 11, 2017 Reception: Sat Mar 4 1pm - 3pm

  The exhibition presents many stages of the enigmatic French painter’s career...
 • National Art Museum of China 中国美术馆

  1 Wusi Dajie, East District  / +861064017076 / www.namoc.org/en
  9am to 5pm daily

 • Red Brick Art Museum 红砖美术馆

  Hegezhuang, Cuigezhuang Village, Chaoyang District  / +861084576669 / redbrickartmuseum.org
  Tue - Sun 10am to 5pm

 • Three Shadows Photography Art Centre 三影堂摄影艺术中心

  155 Caochangdi  / +861064322663 / threeshadows.cn
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Today Art Museum 今日美术馆

  32 Baiziwan Road, Chaoyang district  / +861058760600 / todayartmuseum.com
  10am to 6pm daily

 • Ullens Center for Contemporary Art 尤伦斯当代艺术中心

  798 Art Zone, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District  / +861057800200 / www.ucca.org.cn
  Tue - Sun 10am to 7pm

  Coming into Fashion A Century of Photography at Condé Nast

  Jan 20 - Mar 5, 2017

 • Unicorn Centre for Art

  Red No.1-A, Caochangdi, Chaoyang District  / +861052297756 / http://www.unicornart.cn/
  Tue - Sun 10am to 6pm

  New Singer and Social Man

  Jan 7 - Mar 1, 2017

 • Art fairs

 • CIGE Beijing 中艺博国际画廊博览会

  China National Convention Centre, No.7 Tianchen East Road, Chaoyang District  / +861064096667 / cige-bj.com

 • Special events

 • Gallery Weekend Beijing

  Multiple Locations  / +861057626217 / www.gallery-weekend-beijing.com

  Mar 17 - 19, 2017

  Gallery Weekend Beijing 2017