Johan Grimonprez, Double Take (“If You Meet Your Double, You Should Kill Him”), 2009

Johan Grimonprez, Double Take (“If You Meet Your Double, You Should Kill Him”) (2009).