Neill Blomkamp, Alive in Joburg, 2005

Neill Blomkamp's 2005 short Alive in Joburg